لحظه ی طلایی

آهان

الان مثلا این یعنی نهایت در یاد بودن ؟

یا نهایت فراموشی ؟

بی تفاوتی ؟ 

یا قصه ای در روزگاران دور که فقط آدم های دور می توانند آن را رقم بزنند و نه خام انسان های امروزی ؟!

پس تفاوت از کجا ناشی شده ؟ این ساعت و دقیقه و ثانیه که همان است ... 

قدرت فکر ! یکی آن را برای ابراز می رباید و دیگری آن را برای انکار 

فرق من و تو و او و ... همین جاست که قلمبه بیرون می زند !

 

/ 0 نظر / 16 بازدید