رمان ایرانی ! سرگذشت بالقوه ی من !

کتاب رو برداشتم

اسم کتاب به اسم من بود

لای کتاب را که باز کردم

چیزی ندیدم جز ...

جز اسم تو

خشکم زد

برگشتم و کتاب را خریدم

اوایل مثل من و تو ...

اما بعدش !

مهم نیست

تمومش کردم دیگه

/ 1 نظر / 42 بازدید
فاطمه

صدای باران زیبا ترین ترانه ی ” خداست “ که طنینش زندگی را برای ما زیبا تر می کند نکند فقط به گل الوده ی کفش هایمان بیندیشیم ...