امروز ...

همین بعضی ها را می گویم

بعضی های اطرافمان را

همین هایی که حیا را لقمه کرده اند و قورت داده اند و یک لیوان دلستر هم رویش نوش جان کرده اند ...

تناقض ها نفس آدم را می برد

تا کجا ادامه داریم ؟!

/ 1 نظر / 17 بازدید