از هر چه می‌رود، سخن دوست خوش‌تر است (سعدی)

هرگز وجود حاضر غایب شنیده‌ای؟   من در میان جمع و دلم جای دیگر است

/ 3 نظر / 18 بازدید
سلاله

سلام . با افتخار لینک شدی عزیزم

سمانه

به وبم سر بزن یادی از ماکن