نه دیگه چرا خودمونو گول بزنیم؟

چرا روراست نباشیم؟

تحمل کردنت برام خیلی سخته

وقتی نمی بینمت به خودم میگم دختر این لوس بازیا رو جمع کن ... مسخره بازی درنیار

ولی وقتی دوباره میای جلو چشمم ، باز ... می بینم نخیر ! هیچطور اون روزا رو نمیشه فراموش کرد . حد بالای نفرت میدونی چیه ؟

همه ی حرفات دروغ بود دیگه نه؟

من پشتتم ! هه هه هه هه !

/ 2 نظر / 10 بازدید
saeed

سلام وب جالبی دارید به من هم سری بزنید

OrD-behesht

دروغه همه ی حرفات دروغه همه ی قولات دروغه همه وعده هات... دروغه دروغه همه موندن هات دروغه این سرودن هات دروغه این همه قصه ... دروغه دروغه این همه خوبی دروغه این همه یاری دروغه این وفاداری... دروغه دروغه آسمون باشم دروغه تو ستارم شی دروغه این ستاره ها... دروغه دروغه من بشم دریا دروغه تو بشی ساحل دروغه این همه پاکی... دروغه دروغه من بشم جنگل دروغه تو بشی بارون دروغه این همه رویا... دروغه دروغه من بشم گلدون دروغه تو بشی مریم دروغه ای گلها همش دروغه