در پر مشغله ترین روز کاری هفته

بدم میاد از برخی افکار مسخره و به غلط دخترونه ی خودم

یکی از فامیلای دور میخواد بیاد دیدنم

همین

خیلی ساده ست

چرا هزار جور فکر میاد تو سرم ؟

چه معنی داره؟!

خیلی عادی باش دخترم !

/ 1 نظر / 14 بازدید