احمد سعیدی

پنهون می کردی آرزوهاتو ...

محبتای من دل تو رو زد

دلت با من چرا کنار نیومد

چی شد که اینجوری ازم بدت میاد

بخند ولی هنوز دیوونتم زیاد ...

می سوزه دلم یه عالمه واسه خودم

/ 0 نظر / 13 بازدید