نمهریجات

می گویی :

در رفاقت رسم ما جان دادن است

هر قدم را صد قدم پس دادن است

هر که بر ما تب کند جان می دهیم

ناز او را هر چه باشد می خریم

 

نمی گویم :

در رفاقت رسم تو جان دادن است؟

هر قدم را صد قدم دق دادن است

هر که بر تو تب کند احمق بود !

عاقبت در رنج و در محنت بود !

/ 2 نظر / 15 بازدید
ساناز

خدایا... برای بدست آوردنش با قسمتت میجنگم! پس"خدايا" خط و نشان دوزخت را برايم نكش! جهنم تر از نبودنش جايى را سراغ ندارم... قشنگ نوشتی[گل][گل][گل]

FB

جوابیه خیلی قشنگیه،پسندیدم!:)