باروووون ...

یادته بارون میومد؟
زیر یک چتر قدیمی
همه از بارون فراری
ما زیر بارون می دویدیم
گفتی موندنی ترین روز
همینه که با تو هستم   دیگه چترو دوست ندارم ... زیر بارون نمی مونم

/ 0 نظر / 10 بازدید