تلفیق

من نگاه تو رو می خوام

روی ماه تو رو می خوام

آسمون دو تا چشم بی گناه تو رو می خوام

...

وقتی کنارش توی عکس ها ایستادی ولی خبر نداری که اون همون کسیه که نباید باشه

همونی که نمیذاره ما ...

راستی چرا تو عکسا پیشش ایستادی ؟ یعنی شانسی بوده ؟!!

/ 0 نظر / 12 بازدید