به نظر من که شعر نیست

شاید گلایه هایی موزون

و یا شرح دل هایی آهنگین اند که دیگر طاقت حبس کردنشان در دل و ذهن طاق شده است

به امید یافتن هم زادی که از آن ها خوب بگوید

که بگویی و بشنود ... که بگوید و بشنوی

برای شاعر بودن باید عاشق بود

این روزها که همه عاشقند و خیلی ها شاعر

اما شعر نیست واگویه هایشان

کلماتی که پس هم چیده می شوند تا حس آرامش به صاحبش بدهند

وقتی حست بزرگ و والا باشد، حرفت شعر است و شعر

حتی اگر موزون نباشد !

/ 1 نظر / 17 بازدید