دوریت - فرزین

غصه نخور دل ساده ی من ...

نمیذارم دیگه بازیچه شی !

/ 2 نظر / 20 بازدید
psycho

نمیگذارم خاطره ها زندگی ام را نابود کنند. اگه بیراهه نباشه / جاده هم معنی نداره همین و بس...

psycho

منظورم:نمیدانی كه میدانم؛ نميخواهی میدانم؛ نميگويي و میخوانم!‏
اينقدر کلانجار می روی که چه؟ازين شاخه به آن شاخه؛و اين همه پرشو درگیری افكار چرا؟از چه گریزانی نسخ شده ی جسم من؟