شعر

چنانت دوست می دارم ، که گر روزی فراق افتد

                    

                                     تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم

/ 0 نظر / 4 بازدید