هر چی دوست دارم !

ببار بارون

من اینجا گیج و داغونم

ببار بارون که بی عشقش نمی تونم

ببــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

 

/ 4 نظر / 6 بازدید
OrD-behesht

bah bah che ajab up kardi aziiiiiiiiiiiizam mese hamishe fogholade booood.[قلب]

حالا هر کی

مهربانم اي خوب ! ياد قلبت باشد, يک نفر هست که اينجا بين آدمهايي که همه سرد وغريبند باتو تک و تنها به تو مي انديشد و ... دلش از دوري تو دلگير است... مهربانم اي خوب! ياد قلبت باشد,يک نفرهست که چشمش به رهت دوخته بردرمانده و شب و روز دعايش اين است زيراين سقف بلند,هر کجايي هستي , به سلامت باشي ودلت همواره ,مهو شادي و تبسم باشد... مهربانم اي خوب! ياد قلبت باشد يک نفرهست که دنيايش راهمه ي هستي ورويايش را, به شکوفايي احساس تو پيوند زده و دلش مي خواهد, لحظه ها را با تو , به خدا بسپارد.. مهربانم اي خوب! يک نفر هست که با تو تک و تنها , با توپر انديشه و شعر است و شعور! پر احساس و خيال است و سرور! مهربانم ! اين بار , ياد قلبت باشديک نفر هست که با تو به خداوند جهان نزديک است و به يادت هر صبح , گونه سبز اقاقي ها رااز ته قلب و دلش مي بوسد و دعا مي کند اين بار که توبا دلي سبز و پراز آرامش , راهي خانه خورشيد شوي و پرازعاطفه و عشق و اميد به شب معجزه وآبي فردا برسي....

8933038

پروردگارا.. بر من نظر كن.. اما نه به اندازه ي ارزش و لياقتم زيرا از آن بي بهره ام.. بلكه به اندازه ي عشقم، به اندازه ي اشتياقم ، به اندازه ي نيازم نه نياز به آسايش ياز به رسيدن... توجهم كن و فراموشم مكن نه به اندازه ي عشق و نيازم ،زيرا بسيار ناچيز است بلكه به اندازه ي كرامت و رحمتت ياريم كن.. نه به اندازه ي استحقاقم ، بلكه به اندازه ي مهر و رافتت اي بخشاينده ي گناهان نبخشاي خطاي كوچكم را زيرا بخشايشت گستاخم مي كند و به من جسارت انجام گناهان بزرگتر را مي دهد. عذابم ده و مجازاتم كن بسيار بيشتر از گناهم اما بسيار كمتر ازخشمت زيرا هنگام خشم رها مي كني مرا تا نابود شوم.. و هنگام خرسندي با مهرباني مجازات مي كني مرا كه تا فرصتي باقيست برگردم تنبيه تو را بخششت مي دانم و آن را بسيار دوست مي دارم.. صبر ده مرا....بيشتر از دردم و درد ده مرا....كمتر از صبرم آنقدر بر صبر من بيفزاي تا غلبه كند بر هر دردي.. آنگونه كه حتي در دشوارترين لحظات قلبم آرام و خشنود باشد خشنود باش از من با آن كه مستحق خشمم آمين يا رب العالمين...